Contact Us

P.O. Box 11779, Klein Windhoek,
Windhoek, Namibia.

Need Directions?

Contact Details:

Omeya Home Owners Association:
omeya oasis contact +264 (0)61 400 848

Omeya Golf Club:
omeya oasis contact +264 (0)61 400 849

Omeya Private School:
omeya oasis contact +264 (0)81 122 1412

Omeya Sales Office:
omeya oasis contact +264 (0)85 212 5487

For Sales Contact:
Elize:
omeya oasis contact +264 (0)81 141 5883
omeya oasis contact  elize@omeya.com.na
Hetta:
omeya oasis contact +264 (0)81 141 5881
omeya oasis contact  hetta@omeya.com.na